IsoSpärr Ultra

Vandfortyndbar, isolerende grund og slutmaling til indendørs loft & væg.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Isolerende
  • Forhindrer gennemslag

Emballage/emballagestørrelser

2,5 liter
10 liter

Farver

Hvid

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Specialdispersion

Produktet opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Før der males med IsoSpärr Ultra, skal overfladerne rengøres med et passende rensemiddel, f.eks. malerrens til en fast og afsmitningsfri overflade.

Ved maling af sandspartlede lofter skal der males på en prøveoverflade for at kontrollere spartellagets bæreevne.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

8-10 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 4 timer
Overmalingsbar: mindst 12 timer
Gennemtør: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF

Værktøjer

50%) Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Ved sprøjtning er det vigtigt, at pistol, slanger og sprøjte rengøres omhyggeligt før og efter sprøjtning, så alle rester fra tidligere maling fjernes, før der anvendes en anden type af maling. Malingens unikke sammensætning gør, at blanding med visse andre typer af maling bevirker en kraftig fortykning og kan forårsage skader på maskine og slanger.

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad