Disbocret 515 Betonmaling

Maling der er fremstillet specielt til maling på beton.

Anvendelsesformål

Udendørs beton

Egenskaber

  • Karbonatiseringshæmmende
  • Vandbaseret
  • Findes i Nespri-variant til støvfri sprøjtemaling

Emballage/emballagestørrelser

15 liter
25 liter (kun Nespri)

Farver

Hvid
Indgår i toningssystem

Glansgrad

7, mat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Styrenacrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Tidligere malede overflader vaskes med Facaderens. Der anbefales højtryks- eller hedvandsvask. Beton skal være fri for cementhud, formolie eller anden forurening. Sugende overflader grundes med Disboxan 450 Facadebeskyttelse fortyndet 1:9 med vand, alternativt Disboxan 451 Hydrofoberingscreme.

Disbocret® 515 Betonmaling påføres i to lag.

Fortynding

Vand

Lagtykkelse

For effektiv beskyttelse imod kuldioxidindtrængning kræves et tørt farvelag på mindst 80µm.

Dækkeevne

5-7 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C for overflader, materiale og omgivende luft.

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer (4 timer for Nespri-varianten)
Kan overmales efter: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning skal filtre rengøres regelmæssigt for at forhindre, at disse tilstoppes igen.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,018-0,021 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Max 1-2% med vand

For Disbocret 515 Nespri gælder følgende indstillinger:
Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespray-sprøjte:
Mundstykke: 0,017-0,019 tomme
Sprøjtetryk: 200 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Max 1-2% med vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.