Carat Oliemaling

Selvrensende maling til træfacader.

Anvendelsesformål

Træoverflader udendørs. Carat giver en elastisk og fleksibel overflade, der gør den mindre egnet til f.eks. døre og havemøbler.

Egenskaber

  • Selvrensende
  • God indtrængning i træet
  • Giver en meget robust overflade

Emballage/emballagestørrelser

1 liter
3 liter
10 liter

Farver

Hvid/Basis 1
Basis 2
Basis 3
Sort
Indgår i toningssystem

Glansgrad

30, halvblank

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Specialmodificeret alkydemulsion/acrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.

MAL-kode: 0-3 (1993)

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, max 16% fugt, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Nye træoverflader behandles med Grundingsolie mod råd og svamp på udsatte steder som endetræ, sømhuller, revner mm. Carat Oliemalings gode indtrængningsevne i træet medfører at grundmalingsmomentet forsvinder, og 2 gange med Carat Oliemaling er nok til færdigstrygning.

Tidligere malede overflader renses med facaderens, skrabes, og males derefter med Carat Oliemaling.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

4-5 m²/liter på savede overflader
5-6 m²/liter på høvlede, glatte overflader

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +10°C på overflader, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør 2 timer
Kan overmales efter: 10 timer
Gennemtørret: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal denne efterstryges med
pensel.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand / penselrens

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand eller penselrens.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.