Häftprimer

Grundmaling med fremragende vedhæftningsevne på vanskelige overflader inden- og udendørs.

Anvendelsesformål

Vanskelige overflader inden- og udendørs (f.eks. plast og metal)

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Meget god vedhæftning

Emballage/emballagestørrelser

0,75 liter
2,5 liter
10 liter

Farver

Hvid
Sort
Fabrikstonet
Indgår i toningssystem

Glansgrad

Mat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Akrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 140 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 140 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Rustangrebne overflader stålbørstes maskinelt, før der males til en præcisionsgrad af St 2 eller sandblæses til en præcisionsgrad af Sa 2½ og grundes med Caparol Industriprimer. Tilsmudsede overflader vaskes med facaderens eller malerrens. Overflader, der er udsat for sæbeopløsninger, samt oxiderede metaloverflader renses også med et kalkopløsende middel samt slibes ved behov.

Overmaling kan ske med Caparols produkter der er beregnet til dækmaling på jern, plade og træ.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

8-10 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1-2 timer
Overmalingsbar med vandfortyndbar maling: 12-16 timer
Overmalingsbar med maling der kan opløses med mineralsk terpentin: 48 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,013-0,015 tomme
Sprøjtetryk: 100-130 bar
Fortynding: Max 5%
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand/Vand og rensemiddel

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensemiddel.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.