Iso Trägrund

Isolerende grundmaling.

 • Anvendelsesformål

  Ude- og indendørs træ

  Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Isolerende

  Emballage/emballagestørrelser

  0.75 liter
  2.5 liter
  10 liter

  Farver

  Hvid

  Glansgrad

  Mat

  Opbevaring

  Frostfrit

  Tekniske data

  Bindemiddel: Specialdispersion

  Bemærk

  VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

  MAL-kode: 00-1 (1993)

  Klargøring af underlag

  Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

  Tidligere malede eller lakerede overflader renses med malerrens og matslibes.

  Ved udvendig brug, skal nyt og bart træ grundes inden med B3 130 Grundingsolie mod råd og svamp.

  Fortynding

  Vand. Fortynding max 5%.

  Dækkeevne

  8-10 m²/liter
  Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

  Betingelser for påføring

  Arbejdstemperatur min. +8°C

  Tørring/tørretid

  Støvtør: 2 timer
  Kan overmales efter: 12 timer
  Gennemtørret: flere døgn
  (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%) 

  Værktøjer

  Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

  Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
  Mundstykke: 0,011-0,015 tomme
  Sprøjtetryk: 100-130 bar
  Fortynding max 5%.
  Fortynding: Vand

  Ved sprøjtning er det vigtigt, at pistol, slanger og sprøjte rengøres omhyggeligt før og efter sprøjtning, så alle rester fra tidligere maling fjernes, før der anvendes en anden type af maling. Malingens unikke sammensætning gør, at blanding med visse andre typer af maling bevirker en kraftig fortykning og kan forårsage skader på maskine og slanger.

  Rengøring af værktøj

  Vand

  Rengøring og desinfektion

  Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

  Bortskaffelse

  Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

  Teknisk information

  Sikkerhedsdatablad