caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/39615/CAPI000403_Armareno_700_25kg_SE.png

Armareno 700

Kalk/cementbaseret mørtel

Kalk/cementbaseret mørtel tilsat dispersion. Klasse CS III. 

Anvendelsesformål

Mineralske overflader, isolering

Emballage/emballagestørrelser

25 kg sæk
800 kg One-Way kasse 
1000 kg Big-bag

25 kg sæk

800 kg One-Way kasse 1000 kg Big-bag

Farver

Naturhvid

Opbevaring

Køligt, tørt og frostfrit

Maksimal kornstørrelse

1 mm

Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse sdH2O

ca. 0,05 iht. DIN EN 7783 - ved normal lagtykkelse

Vandpermeabilitet

≤ 0,1 kg (m2 x h0,5) iht. DIN EN 1062 - Klasse W3.

Kompressionsstyrke

ca 5,3 N/mm2

Indgår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem.

Klargøring af underlag

Inden behandling skal overflader af puds, tegl, letbeton eller meget godt forankrede malingslag være rene og tørre.

Stærkt sugende eller kridtende overflader grundes med Sylitol Koncentrat 111, der blandes med vand i forholdet 2:1.

Påføring

25 kg tør mørtel blandes med 6-7 liter vand. Mørtlen blandes i en tvangsblander eller manuelt med en boremaskine påmonteret blandespiral i 3-5 min. til en homogen masse uden klumper. Lad mørtlen hvile i 2 minutter, og rør derefter i den igen. Juster konsistensen med vand, hvis det er nødvendigt. Mørtlens pot-life er 2-2,5 timer. Forsøg aldrig at spæde mørtel, der er begyndt at hærde.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

Limmørtel 3,5 – 4,5 kg/m2 (EPS)
Limmørtel 4,0 – 5,0 kg/m2 (Mineraluld)
Armering 1,4 kg/mm/m2

Forbrugsværdierne er kun vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier beregnes ud fra et prøveareal.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C på underlag, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Overfladetør ca. 24 timer (ved +20°C, RF 65%)
Mørtlen er belastbar efter 3 døgn
Viderebehandling bør tidligst ske 1 døgn/mm lagtykkelse af puds.
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med spartel eller en specialtilpasset sprøjtepudser. 

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Arbejdet må aldrig udføres ved risiko for frost eller stærk solskin.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende rester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Luk emballagen omhyggeligt efter brug. Emballage, der er helt tømt, indleveres på genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad