caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/98148/037361_844375_DecoLasur_Matt_5L.png

Deco-Lasur Matt (Udgående produkt)

Mat lasurmaling til dekoration af indendørs lofter og vægge.

Til lasurbehandling af lofts- og vægflader i tørre rum indendørs. Tones i den ønskede farve i Caparols farvetoningssystem.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Tixotrop
  • Modstandsdygtig over for vandbaserede desinficeringsmidler 

Emballage/emballagestørrelser

5 liter

Farver

Farveløs

Indgår i toningssystem

Glansgrad

Mat

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

Brudt emballage skal lukkes tæt.

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylatdispersion

Densitet

ca. 1,10 g/cm3

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt.
Overflader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede overflader vaskes med malerrens. Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.

Klargøring af underlag

Flader, der skal behandles, grundes 1 eller 2 gange med Supertäck 5 i valgfri farve. Væglasur er et transparent materiale, der lader underlagets farvetone og struktur skinne igennem, og alt afhængig af farve og underlagets beskaffenhed og den påførte mængde opnås en dekorationseffekt. Det anvendte redskab og det individuelle håndelag hos den person, der arbejder med materialet, er afgørende for resultatet. Man kan med fordel teste effekten ved at udføre et prøveareal først for at se, hvilken teknik, der giver det udseende, som efterstræbes. Påføring af lasur i mørke nuancer på lyse grundfarver giver den største kontrasteffekt. Man kan påføre 1–3 lag lasur med DecoLasur Matt, som indtones i en valgfri farve for at opnå en effekt efter eget valg. For at tilpasse bearbejdningskonsistensen kan DecoLasur Matt fortyndes med maks. 20 % vand.

For at udføre lasurpåføringen med DecoLasur Glänzend anvendes egnede gennemvædede malerpensler, marmoreringspensler, natursvampe eller renvaskede stofklude. Valget af redskaber afhænger af den ønskede lasurteknik.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

Ca. 80–100 ml/m2 til en påføring. Forbruget kan være højere afhængigt af underlagets sugeevne og struktur.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Alt efter hvilken lasurteknik der vælges, kan man arbejde vådt-i-vådt eller lade overfalden tørre i op til 12 timer mellem hver påføring. Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rengøring af værktøj

Rengøres med vand straks efter brug, tilsæt eventuelt sæbe.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Vigtige bemærkninger (på tidspunktet for udgivelse)

Opbevares utilgængeligt for børn. Ved kontakt med øjnene; skyl straks øjet med vand. Lad ikke produktet havne i afløb, vandløb eller på marker.

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.

Bortskaffelse

Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Beholderen skal lukkes forsvarligt efter brug. Tomme beholdere indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad