caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184490/055613_disbopox_442_10kg_SE.png

Disbopox 442 Epoxy Gulvmaling

To-komponent epoxy-maling til indendørs betongulve og hård asfalt.

Vandfortyndbar to-komponent epoxy-maling til indendørs betongulve og hård asfalt. Giver en
diffusionsåben og slidstærk overflade.

Anvendelsesformål

Indendørs betongulve og hård asfalt.

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Diffusionsåben
  • Slidstærk

Emballage/emballagestørrelser

5 kg
10 kg

Farver

Lysegrå
Basis 1
Basis 2
Basis 3
Kan tones i et stort antal farver.

Glansgrad

60, blank

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Epoxy-harpiks

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 140 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 140 g/l VOC.

MAL-kode: 00-5 (1993)

Velegnet til anvendelse i garage, vaskerum, lager- og produktionslokaler med lettere belastning.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Nye betongulve blæses eller slibes for at fjerne betonhud. På gulve, der tidligere er malede med en-komponent gulvmaling, skal malingen fjernes. Velforankret epoxy-maling slibes til en helt mat overflade.

Maling og hærdere blandes i 84:16 vægtdele. Blandes med omrører max 400 v/min, indtil blandingen har opnået en jævn farvetone. Hæld malingen over i en anden dunk og fortsæt med at blande i ét minut. Anvendes inden for 90 minutter.

Påstryg Disbopox 442 to gange. Fortyndes ved første strygning med op til 20% vand, afhængigt af overflade og forudsætninger for anvendelse. Ved +23°C og 50% RF skal efterfølgende behandling udføres 16-48 timer efter første påstrygning.

Luft- og gulvtemperatur skal være mellem +10°C og +30°C og luftfugtigheden ikke må overstige
80%. Gulvtemperaturen skal altid være mindst 3°C over dugpunktet.

Fortynding

Fortyndes ved første strygning med op til 20% vand, afhængigt af overflade og
anvendelsesforudsætninger.

Dækkeevne

5-6 m2/kg
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min +10°C og max +30°C på overflade, materiale og omgivende luft. Max RF 80%

Tørring/tørretid

Kan overmales efter: 16 timer
Kan belastes efter: 3 døgn
Gennemhærdet: 7 døgn

Værktøjer

Påføres med pensel eller rulle.

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Sørg for god ventilation. Læs og følg beskyttelsesforskrifterne grundigt. Kan opbevares i et år.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad