caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184494/055616_industriprimer_3L_SE.png

Industriprimer

Rustbeskyttende grunder til effektiv rustforebyggelse.

Alkydbaseret rustbeskyttelsesgrunder med stort tørstofindhold for effektiv rustforebyggelse. Indeholder inkphosphat som rusthæmmer.

Anvendelsesformål

Jern og blik.

Egenskaber

  • Stort tørstofindhold
  • Indeholder zinkphosphat

Emballage/emballagestørrelser

0,5 liter
1 liter
3 liter

Farver

Rød
Grå

Glansgrad

4, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: alkyd

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Dette produkt indeholder højst 500 g/l VOC.

MAL-kode: 2-1 (1993)

Beregnet til grunding af jern- og blikkonstruktioner.

Klargøring af underlag

Før lakering skal overfladerne være tørre, faste og omhyggeligt rengjorte for smuds og fedt.

Overflader med rustangreb stålbørstes maskinelt før lakering til renhedsgrad St 2 eller sandblæses til renhedsgrad Sa 2½.

Effektiv rustbeskyttende grunder, der takket være sit store tørstofindhold kan påføres i lag på op til 60 µm (tør tykkelse) per behandling.

Overmaling skal foretages med en egnet dækfarve. 

Fortynding

Mineralsk terpentin

Dækkeevne

8 m2/liter
Dækkeevnen gælder for glatte, ikke sugende underlag og kan variere afhængigt af arbejdsmåde.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur mindst +5 °C

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Overlakerbar: 6 timer
Gennemtør: flere døgn
(værdierne er gældende ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjteapparat.

Anbefalede sprøjteindstillinger ved luftfrit sprøjteapparat:
Dyse-Ø: 0,013-0,015 inch
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Fortynding: mineralsk terpentin, højst 5 %

Anbefalede sprøjteindstilling for lavtrykssprøjte:
Dyse-Ø: 1,5-1,8 mm
Sprøjtetryk: 2,0-4,0 bar
Fortynding: mineralsk terpentin, højst 5-15 %

Rengøring af værktøj

Mineralsk terpentin

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet omhyggeligt før rengøring i mineralsk terpentin.

Bortskaffelse

Flydende lakrester må ikke kommes i kloakken men skal afleveres på den kommunale miljøstation. Luk emballagen forsvarligt efter brug. Den helt tømte emballage afleveres til den kommunale miljøstation.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad