caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/235981/064585_pansartack_v_10L_SE.png

Pansartäck V

Dækmaling til udendørs tag- og facadeplader af metal.

Alkaliresistent, vandbaseret dækmaling til maling af udendørs tag- og facadeplader af metal. 

Anvendelsesformål

Udendørs tag- og facadeplader af metal

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Alkaliresistent

Emballage/emballagestørrelser

0,5 liter
1 liter
3 liter

Farver

Sort
Tagrød
Base A
Base B
Base D

Glansgrad

15, halvmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Specialmodificeret akrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder højst 130 g/l VOC.

Anvendes som dækmaling på tidligere behandlede og forzinkede (galvaniserede) stål- og metalplader. Ikke egnet på metal af type PVF2. Pansartäck V kan også anvendes på plastisol, sørg blot for, at plastisol-belægningen har en god vedhæftning og ikke er for nedbrudt, den bør have en tykkelse på mindst 140 µm.

Klargøring af underlag

Inden maling skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt, og der skal udføres en vedhæftningsprøve ifølge Gitterschnitt-metoden. Får man ikke vedhæftning med Pansartäck V, kan det være nødvendigt at grunde med Unigrund, på stående facadeplader kan Häftprimer også være en mulighed.

Godt at vide! Nogle fabriksbehandlinger som f.eks. PVF2 kan ikke behandles, hvilket betyder, at det er meget vigtigt udføre en vedhæftningstest inden yderligere behandling.

Overfladerne renses med facaderens, som derefter afskylles grundigt. Oxiderede, forzinkede overflader behandles med et kalkopløsende middel og afslibes.

Rustne overflader rengøres ved sandblæsning til forbehandlingsgrad Sa 2½ eller maskinel stålbørstning til St 2. Derefter grundes de tidligere rustne overflader en eller to gange med Pansarprimer V.

Påfør altid Pansartäck V mindst to gange.

Undgå at male i direkte sollys eller ved risiko for dug eller regn.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6-8 m2/liter

Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur mindst +8 °C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 time
Overlakerbar: 4 timer
Gennemtør: flere døgn
(værdierne er gældende ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjteapparat.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: Linje-mundstykke Wagner 315 eller 415 eller Linelacer 315
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder for Tagrød. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.