caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/234078/064210_EXC_Aqua-inn_B1_WS_10_L.png

Aqua-inn Nº1

Vandfortyndbar, isolerende maling med en høj dækkeevne til indendørsbrug.

Vandfortyndbar og hurtigtørrende indendørsmaling, som giver en helmat overflade og høj dækkeevne. Forhindrer også gennemslag på overflader, som er forurenede af nikotin-, sod- og indtørrede vandpletter

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Isolerende
  • Høj dækkeevne
  • Grunder og dækfarve 

Emballage/emballagestørrelser

10 liter

Farver

Hvid

Glansgrad

Helmat

Opbevaring

Køligt, men frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Akrylatlatex

Produktet opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Egnet til indendørs lofter og vægge, hvor man ønsker en maling med isolerende egenskaber, og som giver en behagelig helmat overflade.

Klargøring af underlag

Før malingen kan påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Overflader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede overflader vaskes med malerrens. 

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6-7 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 4 timer
Overmalingsbar: mindst 12 timer
Gennemtør: ca 3 døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF)
Ved lavere temperatur og højere luftfugtighed tager tørringen længere tid. 

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Airless-applikation:
Sprøjtevinkel: 40–50°
Mundstykke: 0,019-0,021
(s) Sprøjtetryk: ca. 200 bar

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

På underlag, hvor der forekommer stoffer, som kan medføre gennemslag, anbefaler vi, at der udføres nogle forudgående prøvestrøg. Aqua-inn Nº1 er ikke egnet til vådrum eller overflader, som ofte belastes af vanddampe.

Hvis malingen påføres med sprøjte ved hjælp af et airless-værktøj, skal malingen omrøres grundigt og filtreres.

Kompatibilitet: Aqua-inn Nº1 må ikke blandes med andre materialer.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad