caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184118/055426_capasan-10L_SE.png

CapaSan

Selvrensende maling til lofter og vægge.

Helmat loft- og vægmaling med lav emision og fotokatalystisk rengøringseffekt. Nedbryder organiske stoffer. Reducerer dårlig lugt som stegeos, tobaksrøg mm. Velegnet til tidligere malede overflader samt overflader af beton, sandspartel, gipsplader, væv mm.


Sd-værdi <0,1 m.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Lavemitterende
  • Selvrensende
  • Reducerer dårlig lugt

Emballage/emballagestørrelser

10 liter

Farver

Hvid
Basis 1
Kan nuanceres i farver med lysrefleksionsværdi >70.

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Sampolymer-latex

Produktet opnår vaskeklasse 3 efter EN 13300.

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Påstryges en eller to gange afhængigt af underlagets beskaffenhed, nye umalede overflader skal altid Males males to gange. Første strygning kan foretages med Supertäck grund.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Dårligt bundne overflader grundes med CapaSol LF. Malede overflader vaskes med malerrens. Lofter og vægge, der er misfarvet af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra. Kontrollér at sandspartlede lofter som ikke tidligere er malet, har god vedhæftning mod underlaget.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6-7 m2/liter

Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 5 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller prøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,017-0,025 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad