Fungitex-W (Udgående produkt)

Latex maling, der overholder kravene i forordningen om fødevarehygiejne Silkemat. Vaskeslag klasse 1, svarende til skurebestandig i henhold til DIN 53778. Meget rengøringsvenlig.

Fungitex-W er en speciel latex maling med et svampe- og bakteriedræbende middel i belægningen. Fungitex-W er særligt velegnet til anvendelse i industrielle anlæg, hvor der forekommer høj luftfugtighed som f.eks. bryggerier, slagterier, mejerier, sygehuse, hygiejnerum samt i boliger.

Fungitex-W giver en ekstra slidstærk belægning (vaskeslag klasse 1) og er derfor også velegnet til overflader, der skal rengøres eller behandles med vandopløselige desinfektionsmidler. Med hensyn til disse egenskaber lever Fungitex-W op til kravene i forordningen om fødevarehygiejne.

Fungitex-W er testet i henhold til de tyske retningslinjer for emissioner af flygtige stoffer fra byggeprodukter (AgBB) med henblik på egnethed til anvendelse indendørs. Testene viste, at Fungitex-W holder sig inden for de strenge krav for emission af flygtige stoffer. Risikofri anvendelse indendørs er således bekræftet. 

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Vandfortyndbar og lugtsvag

  • Diffusionsåben
  • Sd < 0,3 m
  • Filmbeskyttende egenskaber
  • Nem at påføre
  • Meget rengøringsvenlig og modstandsdygtig over for desinfektionsmidler, der indeholder vand
  • Lever op til kravene i forordningen om fødevarehygiejne

Materiale

Plastdispersion i henhold til DIN 55945.

Emballage/emballagestørrelser

12,5 l

Farver

Hvid

Glansgrad

Silkemat (mat i henhold til DIN EN 13 300)

Opbevaring

Køligt, men frostfrit

Tekniske data

Specifikationer i henhold til DIN EN 13 300

Produktet opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.

Kontrastforhold

Dækkeevne klasse 2, ved en fyldighed på 7 m2/l henh. 140 ml/m2

Maksimal kornstørrelse

Fin (< 100 µm)

Densitet

ca. 1,4 g/cm3

Bemærk

VOC: EU grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC.

Overfladen skal være tør og fri for tilsmudsninger og vedhæftningshindrende substanser.

Skimmelbelægning fjernes ved afvaskning. Vask overfladen grundigt med Capatox henh. FungiGrund, og lad derefter overfladen tørre ud. Vær opmærksom på lovbestemte krav og myndighedskrav (f.eks. regler for biologiske og farlige stoffer).

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt. 

Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin eller sod, grundes med IsoSpärr Ultra. Malede flader renses med malerrens. Blanke flader matslibes. Meget sugende flader grundes med CapaSol LF.

Fortynding

Grund- henh. mellemstrygning: Fungitex-W, fortyndet med maks. 10 % vand.
Slutstrygning: Fungitex-W, fortyndet med maks. 5 % vand.

Lagtykkelse

Tykkelsen af det malede lag påvirker den svampe- og bakteriedræbende langtidseffekt markant.
Derfor skal Fungitex-W altid påføres fyldigt og jævnt. Der må ikke anvendes mindre end de angivne forbrugsværdier.

Dækkeevne

6-8 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 time
Kan overmales: 4 timer
Gennemhærdet: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel eller rulle.

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Udførlige oplysninger

I lokaler, hvor der opbevares eller tilberedes fødevarer, må der ikke anvendes opløsningsmiddelholdige grundingsmidler. Derfor må der kun anvendes vandfortyndbare grundingsmidler som f.eks. Caparol-hæftegrunder i sådanne lokaler. Denne type lokaler skal udluftes i mindst 3 døgn efter maling med Fungitex-W.

Fungitex-W er et produkt, der indeholder specielle aktive stoffer mod skimmelvækst på belægningen. Det anviste lag af aktive stoffer giver en langvarig men dog tidsbegrænset beskyttelse, og deres effektive tid afhænger af forhold som f.eks. fugtbelastning og infektionstryk. En varig forebyggelse af skimmelangreb er derfor ikke altid garanteret alene ved at følge de malertekniske forholdsregler.

Mærker efter overfladeudbedringer kan skyldes mange faktorer og kan derfor ikke altid undgås (BFS-PM 25). Anvendelse af fenolbaserede desinficeringsmidler kan medføre, at overfladen gulner.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad