caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/234097/064229_EXC_NespriFiXX_B1_WS_10_L.png

Nespri FiXX

Helmat maling til sprøjtemaling af indendørs lofter og vægge, efterlader intet sprøjtestøv med Nespray-sprøjten.

Helmat loft- og vægmaling med høj dækkeevne til rationel maling, helt uden sprøjtestøv, med Nespri-TEC sprøjteteknik. Lavemitterende og fri for blødgørere. Den høje dækningsevne hos Nespri®FiXX betyder, at det ofte er tilstrækkeligt med én behandling.

Sd-værdi <0,1 meter.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Uden blødgørere
  • Høj dækningsevne
  • Sprøjtbar med Nespray

Emballage/emballagestørrelser

10 liter
25 liter

Farver

Hvid
Basis 1 (Kan nuanceres i lyse farver)
(25 liters spand findes kun i hvidt)

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Sampolymer-latex

Produktet opnår vaskeklasse 3 efter EN 13300.

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Malingen giver intet sprøjtestøv ved sprøjtning med Nespray 31 højtrykssprøjte eller varmeslange. Udmærket på tidligere malede vægoverflader samt overflader af puds, beton, sandspartel, gipsplader, væv mm. Nyt glasfibervæv grundes med Supertäck Grund.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Malede overflader vaskes med malerrens. Vægge, der er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra. Tænk på, at en helmat maling opglanses ved friktionsskader, samt at der ved udbedring kan opstå mindre farveafvigelser.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

5-6 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 timer
Kan overmales: 4-6 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Efterrulning anbefales.

Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespray 31-sprøjte:
Nespray dobbeltmundstykke: 0,015-0,019 tomme
Sprøjtetryk: 130 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad