caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/232929/064120_supertack-20-10L_SE.png

Supertäck 20

Halvmat maling med høj dækkeevne til indendørs lofter og vægge.

Halvmat latex-maling med høj dækkeevne til maling af lofter og vægge indendørs. 

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Høj dækningsevne
  • Miljømærket med Ecolabel
  • Anbefales af det svenske Astma- og Allergiforbund

Emballage/emballagestørrelser

1 liter
3 liter
10 liter

Farver

Hvid S0500-N
Brækket hvid 0502-Y 
Indgår i tonesystem

Glansgrad

20, halvmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Sampolymer-latex

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Fri for organiske opløsningsmidler og ammoniak

Mærket med Ecolabel og anbefales af det svenske Astma- og Allergiforbund.

Udmærket på tidligere malede overflader samt på overflader af beton, sandspartel, gipsplader, væv m.m. 

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt.

Overflader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Tidligere malede overflader vaskes med malerrens. Lofter og vægge, der er misfarvet af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.

Hvis der kræves to lag, kan første lag udføres med Supertäck Grund. Males en eller to gange afhængigt af underlagets kvalitet.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6-8 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 timer
Kan overmales: 4 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,017-0,025 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Valgfri fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder for hvid maling. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.