caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184535/055647_amphisilan_compact_10L_SE.png

AmphiSilan Compact (Udgående produkt)

En udjævnende vandafvisende maling til mellemstrygning.

AmphiSilan Compact er en udjævnende vandafvisende maling til mellemstrygning med silikoneharpiks som bindemiddel. Giver en vandafvisende og diffusionsåben overflade.

Anvendelsesformål

Beton, letbeton, velbundet puds, fibercementplader m.fl.

Egenskaber

  • Vandafvisende
  • Udjævnende

Emballage/emballagestørrelser

10 liter

Farver

Hvid og lyse pastelfarver.

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Silikoneharpiksemulsion

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

MAL-kode: 00-3 (1993)

Anvendes som udjævende behandling og til behandling af små revner og reparationsrevner før slutmaling med AmphiSilan NQG Facademaling.

Før maling af velforankrede tidligere malede overflader samt facader og konstruktioner af beton,letbeton, velbundet puds, fibercementplader m.fl.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og vævede overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.

AmphiSilan NQG Compact kan fortyndes op til 10% med vand, afhængigt af den ønskede struktur. Strukturen bestemmes af, hvilken pensel eller rulle samt teknik, der anvendes.

AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

2-4 m2/liter
Forbruget er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 12 timer
Gennemtør: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel eller rulle. 

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere. 

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad