caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184536/055648_amphisilan-djupgrund-lf-3L_SE.png

AmphiSilan Djupgrund LF

Hydrofoberende grundbehandling af mineralske overflader.

Hydrofoberende grundbehandling der anvendes ved systemmaling med AmphiSilan og Capamur-Plus.

Anvendelsesformål

Mineralske udendørs overflader.

Egenskaber

  • Hydrofoberende

Emballage/emballagestørrelser

10 liter

Farver

Transparent

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylhydrosol, siloxan

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Til grundbehandling på kridtholdigt og stærkt sugende overflader for at opnå en jævnt sugende overflade før fortsat behandling med andre AmphiSilan-produkter samt Capamur-Plus.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

4-7 m2/liter afhængigt af overfladens sugeevne. For at udregne det præcise forbrug anbefaler vi, at man maler et prøveareal.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved anvendelse af rulle anbefaler vi en Microfiber valse (blåstribet)

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,013-0,017 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: 50° Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad