caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184537/055649_amphisilan_grundfarg_10L_SE.png

AmphiSilan Grundmaling

Specialgrundmaling der giver god vedhæftning til jævne og hårde mineralske overflader.

Specialgrunder der er fremstillet for at opnå god vedhæftning til jævne og hårde overflader til videre behandling med AmphiSilan-W NQG Facademaling.

Anvendelsesformål

Mineralske udendørs overflader.

Egenskaber

  • Meget god vedhæftning

Emballage/emballagestørrelser

10 liter

Farver

Hvid

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylharpiksdispersion

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

MAL-kode: 00-3 (1993)

Velegnet til velforankrede overflader der tidligere er malet med f.eks. acrylatmaling, indfarvede cementfiberplader mm.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Før der males, skal der afrenses med facaderens, der skylles omhyggeligt af. Overflader med resterende glans matslibes.

AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

7 m2/liter
Forbruget er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft.

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,021-0,026 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: 50° Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad