caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/218709/062031_Minera_Universal.png

Minera Universal

En fyldig og udjævnende diffusionsåben mellemstrygningsmaling.

Minera Universal er en revnedækkende og udjævnende mellemstrygningsmaling baseret på silikoneharpiksmodificerede mineraler.

Anvendelsesformål

Beton, letbeton, velforankret puds, tegl, fibercementplader m.m.

Egenskaber

  • Fyldig og strukturgivende
  • Revnedækkende (statiske hårnetsrevner )
  • Diffusionsåben Sd-værdi 0,05

Emballage/emballagestørrelser

8 kg
22 kg

Farver

Hvid
Kan også tones i lyse farver

Glansgrad

Helmat

Opbevaring

Frostfrit

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Anvendes som udjævnende og revnedækkende behandling før slutmaling med AmphiSilan-W-pudsmaling eller Sylitol-facademaling.

Til maling af velforankrede, tidligere malede underlag samt facader og konstruktioner af beton, letbeton, velforankret puds, tegl, fibercementplader m.m.

Klargøring af underlag

Før malingen kan påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og dårligt bundne overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.eller Sylitol Koncentrat 111

Minera Universal kan spædes op til 5 % med vand alt efter, hvilken konsistens der ønskes. Strukturen bestemmes af, hvilken pensel eller rulle samt teknik, der anvendes.

Minera Universal må ikke anvendes på vandrette overflader, der udsættes for stor vandbelastning.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

2-3 m2/kg
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C på underlag, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel eller rulle.

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Ætser glas og metal.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad