caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/212966/061427_amphisilan_nqg_fasadfarg_vit_bas1_10L_SE.png

AmphiSilan W NQG Facademaling

Selvrensende facademaling til mineralske overflader.

AmphiSilan W NQG Facademaling er en unik selvrensende facademaling baseret på ny bindemiddelteknologi. Silikoneharpiks i kombination med teknologi fra Caparol Clean Concept giver en vandafvisende, helmat overflade med meget stor diffusionsåbenhed, hvilket giver tørre facader. Fås også i spray kvalitet under navnet AmphiSilan W NQG Nespri-TEC.

Sd-værdi <0,05 m.

Anvendelsesformål

Mineralske udendørs overflader.

Egenskaber

  • Ekstra god modvirkning mod vækst af alger og skimmel
  • Selvrensende
  • Stor diffusionsåbenhed

Emballage/emballagestørrelser

2,5 liter
10 liter

Farver

Hvid/Basis 1
Basis 3
Indgår i toningssystem. Tonede farver: Anvend altid maling med samme batch-nr på sammenhængende overflader for at undgå farveforskelle.

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Polysiloxane emulsion

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Til maling af velforankrede, tidligere malede facader og konstruktioner af beton, letbeton, velbundet puds, fibercementplader m.m

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og vævede overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.

Overflader med små revner og reparationsrevner kan behandles med Minera Universal før slutmalingen.

AmphiSilan W NQG Facademaling kan fortyndes op til 5 % med vand ved mellem- og slutstrygning. Fortyndingsgrad bestemmes efter prøvestrygning.

AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +10°C for overflader, materiale og omgivende luft.

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning anbefaler vi i første omgang AmphiSilan W NQG Nespri-TEC, en kvalitet der er perfekt tilpasset til sprøjtning.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,021-0,026
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand


Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespri-TEC:
Mundstykke: Wagner grøne dobbelt mundstykke 0,015-0,019
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.