caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/226188/063261_EXC_Capamur-plus_B1_WS_10_L.png

Capamur-Plus

Facade- og sokkelmaling til mineralske overflader.

Capamur-plus er en vandbaseret, helmat, diffusionsåben facade- og sokkelmaling til mineralske overflader. Tilsætningen af siloxan giver en meget vandafvisende overflade.

Anvendelsesformål

Mineralske udendørs overflader.

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Diffusionsåben, Sd-værdi: < 0,14 m (høj), V1

Emballage/emballagestørrelser

2,5 liter
10 liter

Farver

Hvid/Base 1
Base 3
Indgår i toningssystem. Tonede farver: Anvend altid maling med samme batch-nr på sammenhængende overflader for at undgå farveforskelle.

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Styrenakrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Til maling af facader og konstruktioner af letbeton, velforankret cementpuds, fibercementplader.

Klargøring af underlag

Før malingen påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Sugende og støvede overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF inden maling med Capamur-plus.

Ved grund- og mellemstrygninger kan Capamur-plus fortyndes med maks. 10 % vand på jævne overflader og 15-20 % på strukturpuds og ved færdigstrygning med maks. 5 %.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

5 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C for overflader, materiale og omgivende luft.

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 6 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning anbefaler vi i første omgang AmphiSilan NQG Nespri-TEC, en kvalitet der er perfekt tilpasset til sprøjtning.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,019-0,023
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.