caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/212968/061428_sylitol_fasadfarg_vit_bas1_10L_SE.png

Sylitol Facademaling

Silikatmaling til mineralske overflader

Sylitol Facademaling er en silikatmaling med kalivandglas som bindemiddel. Indeholder max 5 % organiske stabilisatorer som gør, at malingen kan leveres klar til brug.

Anvendelsesformål

Mineralske overflader

Egenskaber

  • Vandfortyndbar

Emballage/emballagestørrelser

10 liter

Farver

Hvid / Basis 1
Basis 3
Indgår i toningssystem. Tonede farver: Anvend altid maling med samme batch-nr på sammenhængende flader for at undgå farveforskelle.

Glansgrad

2, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Kalivandglas, dispersion

Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse sdH2O

<0,01 m

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

MAL-kode: 1-3 (1993)

Anvendes på mineralske overflader som puds, beton, cementfiberplader samt overflader, hvor der tidligere er malet med kalk, KC-maling eller silikatmaling.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Sugende og vævede overflader, f.eks reparationer, grundes med Sylitol Koncentrat 111 fortyndet 2:1 med vand. På svagt og jævnt sugende overflader af ensartet karakter, uden reparationer og af forskellig beskaffenhed kan man i stedet for en første behandling med Koncentrat 111 fortynde første lag maling med 10% koncentrat 111.

Overflader med små sprækker og reparationsrevner gives en strukturudjævnende behandling med Sylitol Compact før sidste lag maling.

Første strygning med Sylitol Facademaling fortyndes med max 10% Sylitol Koncentrat 111, hvorimod den anden strygning påføres ufortyndet eller fortyndet med max 5% Sylitol Koncentrat 111.

Sylitol Facademaling svarer i sin sammensætning til DIN 18 363, afsnit 2.4.1.

Fortynding

Sylitol Koncentrat 111

Dækkeevne

6-8 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +10°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,023-0,027 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Sylitol Koncentrat

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Ætser glas og metal.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad