caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/21792/020351_AlkydLackspachtel_Tuben.png

Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

Vandbaseret alkyd-spartelmasse til udendørs- og indendørs brug.  Ideelt supplement til Capalac Aqua PU-Alkyd. 

Alkyd-finspartelmasse til pletspartling og bredspartling af malede overflader udendørs- og indendørs.

Egenskaber

  • Praktisk og nemt at arbejde med 
  • Glimrende udfyldningsevne
  • Lav krympning
  • Hurtig tørring 
  • Meget god slibbarhed 
  • Op til 1000 µm vådfilmstykkelse per lag 
  • Kan males med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger 
  • Svag lugt
  • Ingen udtørring pga. tubeemballagen 

Materiale

Vandbaseret alkyd-spartelmasse

Emballage/emballagestørrelser

1200 g plasthylster

Farver

Hvid

Opbevaring

Opbevares frostfrit
Ved originallukning i beholder mindst 1 års oplagringsstabilitet.

Densitet

ca 1,8 g/cm3

Egnede underlag

Grundet træ og metal, holdbare ældre belægninger med tilstrækkelig styrke.  Ved udendørsbrug på træ og metal kun til spartling af mindre skader.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast.  Træ-, metaloverflader skal grundes med passende grundmaling.   Stabile, tidligere malede overflader slibes matte.  

Påføring

Spartling af overflader eller skader med rustfri spatel og efter behov flere gange i våde lagtykkelser på op til maksimalt 1000 µm hver. Efter tørring kan overfladen slibes efter behov.

Lagtykkelse

Ca 900 g/m2 ved våde lagtykkelser på 500 µm.  Dette forbrug er en omtrentlig værdi, som kan afvige på grund af underlagets beskaffenhed.  Nøjagtige forbrugstal kan kun fås ved at i foretage en forudgående prøvespartling.

Betingelser for påføring

Temperatur for materiale, recirkulerende luft og underlag:
Mindst 5 °C maksimalt 30 °C

Tørring/tørretid

Ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed kan der slibes efter 1–3 timer afhængigt af lagets tykkelse.  Efter 3–5 timer kan overfladen stryges med vandfortyndbare malinger, og efter 8–10 timer kan den males over med opløsningsmiddelbaserede malinger. 

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Vigtige bemærkninger (på tidspunktet for udgivelse)

Opbevares utilgængeligt for børn. Spul straks med vand ved kontakt med øjnene. Hæld ikke maling i afløbet eller i vandløb eller på jorden.
Indeholder 2-butanonxim – kan give allergiske reaktioner. Sikkerhedsdatablad udleveres efter anmodning til erhvervsmæssige brugere.

Bortskaffelse

Aflever tomme beholdere til genvinding.  Flydende materialerester kan afleveres som affald i samme kategori som vandbaseret maling.  Indtørrede materialerester håndteres som hærdet maling eller husholdningsaffald. 

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad