caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/154894/050185_Mathador_Feinputz_20kg.png

Matador Feinputz

Konserveringsmiddelfri spartelmasse til indendørs brug

Brugsklar spartelmasse til indendørs anvendelse i tørre lokaler. Til ispartling og bredspartling af vægge og lofter. På puds, beton, letbeton samt overflader, der tidligere har været malet.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Bearbejdningsklar med det samme
  • Fri for konserveringsmidler
  • Meget god fyldighed
  • Nem at slibe
  • Giver en glat overflade
  • Kan anvendes på mange typer underlag
  • Lav emission og fri for opløsningsmidler
  • Fugtigheds regulerende
  • Silikatbaseret
  • Diffusionsåben

Materiale

Kalivandglas med organiske tilsætningsstoffer, i henhold til 18363 stk. 2.4.1.

Emballage/emballagestørrelser

Plastspand med 20 kg

Farver

Naturhvid

Opbevaring

Køligt og tørt. Begrænset holdbarhed, 1 år.

Densitet

1,3 g/cm³

Fortynding

Vand

Dækkeevne

Lagtykkelse ca 1,3 kg/m2/mm

Bearbejdelighed

Efter gennemtørring kan overfladen males med en egnet maling.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C, maks.  +8°C

Tørring/tørretid

12-48 timer alt afhængigt af byggefugt, temperatur og lagtykkelse
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Manuel påføring eller sprøjtepåføring med et egnet sprøjtesystem.

Manuel påføring:
Før påføring skal Matador® Finputs omrøres grundigt og derefter påføres med en spartel af rustfrit
stål. Udjævn straks overfladen med spartlen. Efter gennemtørring slibes overfladen om nødvendigt.

Sprøjtepåføring:
Ufortyndet Matador® Finputs sprøjtepåføres fyldigt og heldækkende samt udjævnes med en bred spartel straks efter påføring. Efter gennemtørring slibes overfladen om nødvendigt.
For at sikre en optimal bearbejdning skal materialetemperaturen være mindst +10 °C under bearbejdningen.

Rengøring af værktøj

Værktøjet rengøres straks med vand.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Udførlige oplysninger

På tætte, let sugende underlag kan der dannes fine luftblærer. Disse kan fjernes efter kort afluftningstid ved yderligere glatning. Tidspunktet for efterglatning afhænger af temperaturen og luftfugtigheden i omgivelserne omkring emnet. Hvis der stadig er luftblærer efter glatningen, er glatningen sket for tidligt. Gentag glatningen.

Ved ujævne og strukturerede underlag kræves eventuelt endnu en arbejdsgang for at få en glat og jævn overflade.

Maskering
Omgivelserne (især glas, keramik, lak, klinker, natursten, metal samt ubehandlet eller laseret træ) omkring de overflader, der skal behandles, skal maskeres omhyggeligt. Produktet kan ætse glas og metal.

Sprøjten rengøres med rent vand straks efter brug.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad