caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/187921/056512_alkydoljefaerg-3-lit-bird_SE.png

Alkydoljefärg

Alkydoliemaling til udendørs brug.

Halvblank, vejrbestandig udendørsmaling baseret på fede alkydolier, der giver en god indtrængning og forankring til underlaget.

Anvendelsesformål

Træoverflader udendørs.

Egenskaber

  • Terpentinbaseret

  • Giver en god indtrængning i træet

Emballage/emballagestørrelser

1 liter
3 liter

Farver

Base A
Base D
Indgår i toningssystem

Glansgrad

50, halvblank

Tekniske data

Bindemiddel: Fede alkydolier

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 400 g/l VOC.

Til udendørsmaling af nye eller tidligere oliemalingbehandlede træfacader, rækværker, vinduer, døre samt stål, der er behandlet med rustbeskyttelse.

Klargøring af underlag

Før malingen kan påbegyndes, skal fladerne være tørre, med en fugtkvote på maks. 16 %, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Nedbrudt træ slibes eller stålbørstes ned til frisk træ.

Udsatte steder som endetræ, vindskeder, vinduer m.m. olieres med grunningsolie, før behandlingen fortsættes. Den olie, der ikke suges ind i træet, aftørres, og der grundes med trægrunder, inden olien er tør. Ubeskyttet træ, der ikke behandles med olie, grundes med trægrunder. Kitning af vinduer udføres efter grunding af kitfalsen. Læs også kitleverandørens anbefalinger.

Efter grunding males nyt træ to gange med alkydoliemaling. Ved maling af vinduer stryges malingen et par mm ind på glasset. Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med fasadtvätt. Løs maling skrabes væk til fast underlag.

Fortynding

Terpentin 

Dækkeevne

6-7 m2/liter

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør 6 timer
Kan overmales efter: 14 timer
Gennemtørret: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel. Hvis der anvendes rulle eller sprøjte, skal der efterstryges med pensel. 

Rengøring af værktøj

Terpentin

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i terpentin.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad