caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184510/055630_carat_oljefarg_3L_SE.png

Carat Oliemaling

Selvrensende maling til træfacader.

Carat Oliemaling er en selvrensende vandfortyndbar træbeskyttelse til udendørsbrug baseret på
specialmodificeret alkydemulsion/ acrylat som sammen med teknologi fra Caparol Clean Concept
bidrager til unikke egenskaber.

Anvendelsesformål

Træoverflader udendørs. Carat giver en elastisk og fleksibel overflade, der gør den mindre egnet til f.eks. døre og havemøbler.

Egenskaber

  • Selvrensende
  • God indtrængning i træet
  • Giver en meget robust overflade

Emballage/emballagestørrelser

1 liter
3 liter
10 liter

Farver

Hvid/Basis 1
Basis 2
Basis 3
Sort
Indgår i toningssystem

Glansgrad

30, halvblank

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Specialmodificeret alkydemulsion/acrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.

MAL-kode: 0-3 (1993)

Carat Oliemaling gør malingen mere enkel, da der kræves færre behandlinger på nyt træ. Den har meget god indtrængning i træet, samtidig med at den giver en robust og slidstærk overflade. Det høje tørstofindhold medfører god dækningsevne med en meget god kantdækning. Carat Oliemaling er primært beregnet til maling af facader af træ.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, max 16% fugt, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Nye træoverflader behandles med Grundingsolie mod råd og svamp på udsatte steder som endetræ, sømhuller, revner mm. Carat Oliemalings gode indtrængningsevne i træet medfører at grundmalingsmomentet forsvinder, og 2 gange med Carat Oliemaling er nok til færdigstrygning.

Tidligere malede overflader renses med facaderens, skrabes, og males derefter med Carat Oliemaling.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

4-5 m2/liter på savede overflader
5-6 m2/liter på høvlede, glatte overflader

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +10°C på overflader, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør 2 timer
Kan overmales efter: 10 timer
Gennemtørret: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal denne efterstryges med
pensel.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand / penselrens

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand eller penselrens.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.