caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184302/055515_fardigfarg-halvblank-40-3L_SE.png

Färdigfärg

Halvblank slutbehandlingsmaling til indendørs træværk.

Halvblank vandfortyndbar slutbehandlingsmaling med god fyldighed, dækkeevne og udflydning. 

Anvendelsesformål

Indendørs træværk

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Høj dækningsevne
  • God udflydning

Emballage/emballagestørrelser

3 liter

Farver

Base A
Base D
Indgår i toningssystem

Glansgrad

40, halvblank

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Akrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder maks. 130 g/l VOC.

Til maling af indendørs døre, skabe, lister m.m.. Ikke egnet til overflader, der udsættes for trykbelastning som f.eks. vindueskarme, hylder m.m.

Klargøring af underlag

Før malingen kan påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med malervask. Fabriksmalede og blanke overflader matslibes og grundes med Snickerigrund eller Häftprimer for at opnå en god vedhæftning inden fortsat behandling.

Nyt træ: Eventuelle knaster isoleres med Kvistlack, og derefter grundes overfladen med Snickerigrund. Gulnet træ og overflader med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med Iso Trägrund.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

8 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på glatte, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode. 

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +10° på underlag, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 time
Kan overmales: 6 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Færdigmaling 40 påføres flydende med pensel, rulle eller sprøjte.


Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:

Mundstykke: 0,010-0,013
Sprøjtetryk: 100-130 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Ved anvendelse af varmeslange reduceres sprøjtetågen. 

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder for hvid maling. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad