caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/18226/020261_SAP-786842_2,5_L_C_Capalac_Aqua_PU-Alkyd_Gloss.png

PU Alkyd

En vandfortyndbar polyuretanforstærket alkyd lakmaling 

En vandfortyndbar polyuretanforstærket alkyd lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabilt træ og grundet metal samt hård PVC ude og inde. Giver en ekstrem hård og slidstærk overflade, som er nem at holde ren.  

Anvendelsesformål

Overflader inden- og udendørs.

Egenskaber

  • Extremt slidstærk
  • Blokeringsfri
  • Tåler de fleste rengøringsmidler

Emballage/emballagestørrelser

2,5 liter

Farver

Hvid

Glansgrad

Blank

Opbevaring

Frostfrit

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.

MAL-kode: 0-1 (1993)

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Overflader der tidligere har været malet, skal renses med malerrens og matslibes. Eventuelle huller og revner pudses eller spartles. Jern og metal skal behandles med en grundmaling, der er egnet til underlaget. Der færdigmales en eller to gange med Capalac Aqua PU-Alkyd. 

Fortynding

Vand

Dækkeevne

8-10 m2/liter på glatte, ikke-sugende overflader

Betingelser for påføring

Arbetstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 4 timer
Overmalingsbar: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,009-0,013 tomme
Sprøjtetryk: 180-200 bar
Fortynding: Max 10%
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand/Vand og rensemiddel

Bemærk

Der kan forekomme en produkt typisk falmen af den malede overflade ved lyse farver, hvis overfladen ikke udsættes for tilstrækkeligt UV-lys. Dette er normalt for alkydmaling og er ikke en produktfejl.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensemiddel.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad