Redaktion

Udgiver
DAW Nordic AB
Box 36115
400 13  Göteborg
SVERIGE

Marieholmsgatan 124
Tel: +46 (0)31 7505200
Fax: +46 (0)31 461106
E-post: info@caparol.se


VD Bengt Jacobson


Org nr: 556318-0495


© 1999-2022 DAW Nordic AB Med ensamrätt


Juridiske noter

Alle oplysninger i vores internetpræsentation er nøje kontrolleret. Vi udbygger og opdaterer løbende de leverede oplysninger. Der kan dog ikke gives garanti for, at disse oplysninger er fuldstændige, korrekte og fuldt opdaterede.

Dette gælder ligeledes for alle andre hjemmesider, der henvises til via hyperlink. DAW SE er ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der fås adgang til via sådanne links. En henvisning til en hjemmeside via hyperlink repræsenterer ingen anbefaling fra os af hjemmesiden eller af driftsselskabet eller dets produkter.

Vi har ingen indflydelse på tredjeparter, der opretter links til vores hjemmeside fra deres hjemmeside. Eksistensen af sådanne links er ingen indikation af samarbejde med disse virksomheder eller en anbefaling af deres produkter eller tjenester. Erstatningskrav som følge af brug af vores internetpræsentation er udelukket, forudsat at vi ikke har handlet med forsætlig eller grov uagtsomhed, eller at krav på grund af kropsskade, helbredsforringelse eller af frihed påvirkes. Endvidere forbeholder DAW SE sig ret til at ændre eller supplere de angivne oplysninger.

Indholdet og strukturen på DAW SE’s hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Der er ingen indvendinger mod brugen af oplysningerne på vores hjemmesider til personlige formål. Kopiering af oplysninger eller data, især kommerciel anvendelse af tekster, tekstuddrag eller billedmateriale kræver imidlertid forudgående samtykke fra DAW SE.