caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184151/055430_supertack-2-10L_SE.png

Supertäck 2

Helmat, refleksfri maling til indendørs lofter.

Helmat, lavemitterende latex-maling, som giver en refleksfri overflade og høj dækningsevne ved maling af lofter indendørs.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter

Egenskaber

  • Lavemitterende
  • Høj dækningsevne
  • Giver refleksfri overflade

Emballage/emballagestørrelser

10 liter (hvid, lofthvid S0500-N)

Farver

Hvid
Lofthvid S0500-N
Sort

Glansgrad

2, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Sampolymer-latex

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Mærket med Svanen.

Udmærket på tidligere malede overflader samt nye overflader af beton, sandspartel, gipsplader, væv mm.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og smittende underlag grundes før de males.

Lofter og vægge, der er misfarvet af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.

Kontrollér, at sandspartlede tage, der ikke tidligere er malet, har god vedhæftning til overfladen.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6-8 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 timer
Kan overmales: 4 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,017-0,025 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar sprøjtevinkel:
Valgfri fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad