caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/225613/063185_EXC_Sylitol_Bio_Innefaerg_B1_WS_10_L_SE.png

Sylitol Bio Indemaling

Helmat silikatmaling til indendørs lofter og vægge.

Helmat silikatmaling til maling af indendørs lofter og vægge.

Anvendelsesformål

Indendørs lofter og vægge

Egenskaber

  • Helmat silikatmaling
  • Diffusionsåben
  • Fri for konserveringsmiddel

Emballage/emballagestørrelser

5 liter
10 liter

Farver

Hvid/Basis 1 og farver i begrænset udvalg. Produktet er frit for biocider, under forudsætning af, at der ikke tones i det.

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Kalivandglas med organiske tilsætningsstoffer

Produktet opnår vaskeklasse 2 efter EN 13300

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Sylitol Bio Indemaling er særligt velegnet til maling på puds, beton, gipsplader samt overflader, der er malet med mat maling.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Overflader, der tidligere er malet, skal renses med malerrens, der skylles grundigt af. Tidligere malede overflader med glans kan have behov for grunding med Supertäck Grund for at undgå krakelering. Man kan male en mindre testoverflade for at kontrollere, om der er behov for grundmaling.

Til sidst stryges en eller to gange med Sylitol Bio-Indemaling afhængigt af overfladens beskaffenhed. Ved to strygninger kan første strygning fortyndes med 5% vand.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

6 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales: 6 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,026 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: 50°
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Ætser glas og metal.
Diffusionsåbenhed sd H20 < 0,02 m

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad