Sylitol Koncentrat 111

Grundings- og fortyndingsmiddel ved behandling af mineralske overflader.

Grundings- og fortyndingsmiddel ved behandling af mineralske overflader med Sylitol facadeprodukter.

Anvendelsesformål

Mineralske udendørs overflader.

Egenskaber

  • Vandfortyndbar

Emballage/emballagestørrelser

3 liter
10 liter

Farver

Farveløs

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Kalivandglas

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

Anvendes til grunding af sugende overflade før maling med Sylitol facadeprodukter samt til
fortynding af disse.

Klargøring af underlag

Før maling skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjort for snavs og fedt.

Ved behandling på stærkt sugende, kridtholdige eller løstbundne overflader grundes med Sylitol Koncentrat 111 fortyndet 2:1 med vand. På meget sugende overflader gentages behandlingen vådt i vådt. Ved strygning med Sylitol Facademaling fortyndes malingen med max 10% koncentrat og ved færdigstrygning med max 5% Sylitol Koncentrat 111.

På svagt sugende overflader og overflader med velforankret silikatmaling kan Sylitol Facademaling fortyndes med op til 10% Sylitol Koncentrat ved første behandling.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

5-10 m2/liter fortyndet 2:1 med vand.
Forbruget af maling afhænger af, hvor sugende overfladen er.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +10°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,013-0,018 tomme
Sprøjtetryk: 140-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Leveringsviskositet

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ætser glas og metal.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad