caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184542/055653_disbocret_515_betongfarg_12L_SE.png

Disbocret 515 Betonmaling

Maling der er fremstillet specielt til maling på beton.

Mat højtdækkende facademaling baseret på styrenacrylat, fremstillet specielt til maling på beton. Malingen er karbonatiseringshæmmende, hvilket indebærer at den forhindrer kul-(CO2) og svovldioxid(SO2) i at trænge ind i betonen og giver dermed effektiv beskyttelse imod korrosion af armeringsjernet i betonen.

Opfylder kravene i SS EN 1504-2 vedr. overfladebeskyttelse af beton.

Anvendelsesformål

Udendørs beton

Egenskaber

  • Karbonatiseringshæmmende
  • Vandbaseret
  • Findes i Nespri-variant til støvfri sprøjtemaling

Emballage/emballagestørrelser

Hvid 15 liter
Base 1 12 liter
Base 3 12 liter
Nespri 20 kg (ca 15 liter)

Farver

Hvid
Indgår i toningssystem

Glansgrad

7, mat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Bindemiddel: Styrenacrylat

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Diffusionsmodstandstal:
µ H2O     5.500
µ CO2     2.300.000

Diffusionssammenligning med 160 µm tørt lag
sd H2O     ca 0,88 m
sd CO2     ca 368 m

Vandoptagelseskoefficient W24
<0,02 kg/(m2 Ÿ h0,5)

Velegnet til velforankrede, tidligere malede overflader samt på ny beton.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Tidligere malede overflader vaskes med Facaderens. Der anbefales højtryks- eller hedvandsvask. Beton skal være fri for cementhud, formolie eller anden forurening. Sugende overflader grundes med Disboxan 450 Facadebeskyttelse fortyndet 1:9 med vand, Disboxan 451 Hydrofoberingscreme alternativt AmphiSilan Djupgrund LF.

Disbocret® 515 Betonmaling påføres i to lag.

Fortynding

Vand

Lagtykkelse

For effektiv beskyttelse imod kuldioxidindtrængning kræves et tørt farvelag på mindst 80µm.

Dækkeevne

5-7 m2/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +5°C for overflader, materiale og omgivende luft.

Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer (4 timer for Nespri-varianten)
Kan overmales efter: 12 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning skal filtre rengøres regelmæssigt for at forhindre, at disse tilstoppes igen.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: 0,018-0,021 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Max 1-2% med vand

For Disbocret 515 Nespri gælder følgende indstillinger:
Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespray-sprøjte:
Mundstykke: 0,017-0,019 tomme
Sprøjtetryk: 200 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Max 1-2% med vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.