caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/184548/055659_bild_saknas_SE.png

Cap-elast Revnespartel

Plastoelastisk reparations- og spartelmasse til mineralske overflader. 

Plastoelastisk reparations- og spartelmasse til reparation af revner i puds, tegl og
beton.

Anvendelsesformål

Mineralske overflader

Egenskaber

  • Vandfortyndbar
  • Fleksibel

Emballage/emballagestørrelser

1,5 kg

Farver

Gråtonet

Glansgrad

3, helmat

Opbevaring

Frostfrit

Tekniske data

Indhold: Akryldispersion med mineralske fyldstoffer

Til reparation af revner i puds, tegl og beton.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Dårligt forankrede overflader, løst puds m.m. fjernes ind til fast underlag.

Byggetekniske revner opskæres 10 mm i bredden og 10 mm i dybden. Revnerne grundes med AmphiSilan Dybdegrunder LF eller lignende. Behandl kun inde i revnen for at stoppe indsugning i underlaget.

Rør spartlen til en jævn konsistens. Udfyld revnen med spartlen, og glit straks overfladen med murske
eller fugtet pensel. På ikke glatte overflader kan spartlen struktureres. Lad spartlen gennemtørre
inden videre behandling.

Kan overmales med Caparols facademalinger til mineralske underlag.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C på underlag, materiale og omgivende luft

Tørring/tørretid

Kan overmales: 16 timer
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad